Evaldi + lisaks 52001:001:2993

Müüdud
1600m2 220m mereniKat. nr 52001:001:0175

Krundi hinna sisse kuulub ka naabermaatükk: 52001:001:2993 pindalaga 1,8ha.